Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Lagans vattenråd

Övergödning

Delmål SE.7.1

Tillgången till kväve, fosfor och kisel, samt förhållandet dem emellan, påverkar vilka växter, alger och växtplankton som dominerar i en viss vattenmiljö. För mycket näring leder till övergödning, i både sjöar och hav.

Totalt

Indikatorer

Fosfor

IndikatorSE.7.1.1

Medelhalter av totalfosfor från ytvattnet.

TOC

IndikatorSE.7.1.3

Årsmedelhalter av TOC (Total Organic Carbon).

Uppdaterad: 2022-06-14