Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Lagans vattenråd

Kemisk och ekologisk status

Delmål SE.7.4

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter, medans kemisk status bestäms genom att mäta vissa förorenande ämnen i en ytvattenförekomst.

Indikatorer

Bottenfauna

IndikatorSE.7.4.2

Artantal

Kiselalger

IndikatorSE.7.4.3

Kiselalgsindexet (IPS)

Uppdaterad: 2022-06-14