Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Lagans vattenråd

Miljögifter

Delmål SE.7.2

Miljögifter såsom metallföroreningar kan transporteras bland annat via utsläpp till luft från kraftverk och andra förbränningsprocesser. Metaller binder till bottensedimenten i vattendrag, sjöar och i havet. Strömmar, båttrafik, muddring eller djur, som rör om bottnarna, kan göra att metallerna åter frisätts och börjar cirkulera i ekosystemet. Vattnets surhet och mängden humusämnen (organiskt material) m.m. påverkar också halterna av metaller.

Totalt

Indikatorer

Krom

IndikatorSE.7.2.1

Årsmedellhalter av Krom i sediment.

Kadmium

IndikatorSE.7.2.2

Årsmedellhalter av Kadmium i sediment.

Zink

IndikatorSE.7.2.3

Årsmedellhalter av Zink i sediment.

Bly

IndikatorSE.7.2.4

Årsmedellhalter av Bly i sediment.

Uppdaterad: 2022-06-14