Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Lagans vattenråd


Trarydsdammen

Om Lagans vattenråd

Här kan du läsa mer om vattenrådet, våra medlemmar och stadgar.

Huvudområde SE.6

Vattenrådet bildades 1955 och har till uppgift att samordna och lyfta vattenfrågor inom avrinningsområdet för att uppnå en god vattenkvalitet, värna den biologiska mångfalden och åstadkomma jämna flöden. Genom samverkan, diskussion och information ska vi öka intresset och kunskapen om vattnet och dess problematik i närområdet.

Ändamål

  • verka för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig förvaltning av grund- och ytvatten inom Lagans avrinningsområde
  • främja medlemmarnas intresse
  • aktivt och drivande medverka i planeringsprocessen för att uppnå och bevara god vattenstatus enligt vattendirektivet,
  • vara samrådspart och remissinstans till Vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och andra myndigheter, exempelvis i frågor om karakterisering, statusklassning, mål och åtgärder som berör avrinningsområde
  • utföra årliga samordnade recipientundersökningar

Medlemmar
Till medlem antas företag, kommuner, föreningar och övriga intresserade som har intresse inom Lagans avrinningsområde och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Uppdaterad: 2022-05-29