Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Lagans vattenråd

Övriga vattenindikatorer

Delmål SE.7.3

Övriga vattenindikatorer omfattar olika parametrar såsom siktdjup, surhet och mängd vatten som rinner fram i vattendrag.

Totalt

Indikatorer

Färgtal

IndikatorSE.7.3.1

Årsmedelvärden av färgtal.

Absorbans

IndikatorSE.7.3.2

Årsmedelvärden av absorbans.

pH

IndikatorSE.7.3.3

Årsmedelvärde av pH.

Vattenföring

IndikatorSE.7.3.4

Medelvattenföring per år.

Uppdaterad: 2022-06-14