Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Lagans vattenråd

Kadmium

Indikator SE.7.2.2

Kadmium är ett metalliskt grundämne och räknas som tungmetall, som tillsammans med andra metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Dessa halter har dock ökat på senare tid tack vare mänsklig aktivitet så som utsläpp till luften, som sedan sprider sig vidare till svenska sjöar och vattendrag. Kadmium bryts inte ner och är därav giftigt för både växter, djur och människor redan i mycket låga koncentrationer, med effekter som störningar i ekosystem samt benskörhet och cancer hos människor.

Mätningen avser årsmedelhalter av Kadmium i sediment (mg/kg torrsubstans) i sjöar i Lagans avrinningsområde.

Årsmedellhalter av Kadmium i sediment.

Rad-id Lokal Senaste värdet (mg/kg torrsubstans) Datum

0

510. Södra Bolmen

 4,7

2021

1

522. Norra Unnen

 3,2

2021

2

46. Eckern

 2,9

2021

3

644. Södra Rusken

 2,9

2021

4

740. Norra Hindsen

 2,6

2021

5

412. Lokasjön

 2,6

2021

6

658. Allgunnen

 2,2

2021

7

638. Lyen

 1,7

2021

8

530. Norra Bolmen

 1,5

2021

9

560. Flaten

 1,4

2021

10

26. Södra Vidöstern

 0,96

2021

11

630. Flåren

 0,8

2021

Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>2,3 mg/kg torrsubstans

1

 Uppnår god kemisk status

<2,3 mg/kg torrsubstans

Uppdaterad: 2022-06-14